EN

روز روابط عمومی

«حرکت شتابناک و تغییرات فزاینده جوامع انسانی در عصر ارتباطات و فن آوری اطلاعات، بنگاه های تولیدی و اقتصادی را نیازمند توجه ویژه به نقش و جایگاه روابط عمومی در ساختار مدیریت سازمان نموده است. امروزه اهمیت کارکردهای متنوع روابط عمومی در پایش و هدایت افکارعمومی از طریق فعالیت های ترغیبی و اقناعی و نقش انکارناپذیر آن در بقاء و توسعه سازمان ها بر کسی پوشیده نیست.

واحدهای روابط عمومی به عنوان بازوی کارآمد مدیران و مشاورین امین ایشان نقش خطیری در گردش اطلاعات، شناخت مطالبات و نیازهای گروههای مختلف ذینفعان و پاسخگویی به ایشان ایفا می کنند.

در شرایط حاضر، با وجود فشارها و مشکلات مختلف موجود در حوزه تولید و اقتصاد کشور انتظار می رود فعالان عرصه روابط عمومی با عملکرد موثر و صادقانه خود بیش از پیش در ترویج روحیه امیدواری، همدلی و نشاط کوشیده و سطح سرمایه اجتماعی و اعتمادعمومی جامعه را ارتقاء بخشند.

جای آن دارد در سال جاری که مزین به نام تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی هاست با نگاه ویژه مدیران به روابط عمومی به عنوان یکی از عناصر مهم پشتیبان تولید، شاهد رشد و شکوفایی بیشتر در این عرصه باشیم.

۲۷ اردیبهشت، روز روابط عمومی را به تمامی فعالان این حوزه تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون ایشان را از درگاه حضرت احدیت مسئلت دارم.»

امیرحسین نادری
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

دسته‌بندی: