سهامدار محترم آیا می خواهید
یه پرتال سهام وارد شوید.

پروژه ها

کارخانجات تولیدی شهید قندی
کارخانجات تولیدی شهید قندی
کارخانجات تولیدی شهید قندی
معدنی صنعتی گل گهر
معدنی صنعتی گل گهر
معدنی صنعتی گل گهر
صنعتی معدنی صبانور
صنعتی معدنی صبانور
صنعتی معدنی صبانور
شرکت آهن و فولاد ارفع
شرکت آهن و فولاد ارفع
شرکت آهن و فولاد ارفع

بررسی قیمت روز وبازدهی سهام

تاریخ درصد بازدهی ازابتدای سال درصد بازدهی در هفته اخر
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۲۱۰.۰۹ ۴.۹۷
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۹۶.۹۸ ۰.۵۳
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۲۰۷.۱۱ ۳.۹۶
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۲۲۲.۱۵ ۹.۰۵
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۲۳۲.۶۳ ۱۲.۶
نام شرکت قیمت پایانی تغییر نسبت به روز قبل درصد تغییر
توسعه معادن وفلزات ۱۸۹۲۰ ۰ ۰
صبانور ۵۱۱۸۰ ۰ ۰
چادرملو ۲۴۹۴۰ ۱۰۶۰ ۴.۴۴
گل گهر ۲۱۰۴۰ ۰ ۰.
ملی صنایع مس ۳۲۵۸۰ ۸۵۰- ۲.۵۷-
کابل های شهیدقندی ۱۲۲۲۳۰ ۰ ۰
فولادخراسان ۳۲۳۰۰ ۶۰ ۰.۱۹
فولادارفع ۲۲۷۱۲ ۶۲- ۰.۲۷-

در خواست تماس

با انتخاب نام هربخش وپرکردن فرم پیام شما بطورمستقیم به واحد مربوطه ازسال میگردد.

شما می توانید در صورت ضرورتبا هریک از بخش های شرکت در تماس باشید.