سهامدار محترم آیا می خواهید
یه پرتال سهام وارد شوید.

پروژه ها

کارخانجات تولیدی شهید قندی
کارخانجات تولیدی شهید قندی
کارخانجات تولیدی شهید قندی
معدنی صنعتی گل گهر
معدنی صنعتی گل گهر
معدنی صنعتی گل گهر
صنعتی معدنی صبانور
صنعتی معدنی صبانور
صنعتی معدنی صبانور
شرکت آهن و فولاد ارفع
شرکت آهن و فولاد ارفع
شرکت آهن و فولاد ارفع

بررسی قیمت روز وبازدهی سهام

تاریخ درصد بازدهی ازابتدای سال درصد بازدهی در هفته اخر
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۸۱.۲۱ ۴.۹۹
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۹۰.۲۶ ۱۰.۲۴
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۱۰۹.۳۲ ۲۱.۲۸
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۱۱۹.۷۷ ۲۷.۳۳
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱۳۰.۷۵ ۳۳.۶۹
نام شرکت قیمت پایانی تغییر نسبت به روز قبل درصد تغییر
توسعه معادن وفلزات ۱۳۲۰۱ ۶۲۸ ۴.۹۹
صبانور ۲۷۳۵۹ ۱۲۰۳- ۴.۲۱-
چادرملو ۱۸۵۰۶ ۷۰۱ ۳.۹۴
گل گهر ۱۵۳۲۷ ۷۲۹ ۴.۹۹
ملی صنایع مس ۱۶۹۳۸ ۸۰۳ ۴.۹۸
کابل های شهیدقندی ۱۱۲۹۳۵ ۵۴۰۵- ۴.۵۷-
فولادخراسان ۳۲۱۷۱ ۶۸۵- ۲-
فولادارفع ۱۳۸۰۳ ۵۸۱- ۴-

در خواست تماس

با انتخاب نام هربخش وپرکردن فرم پیام شما بطورمستقیم به واحد مربوطه ازسال میگردد.

شما می توانید در صورت ضرورتبا هریک از بخش های شرکت در تماس باشید.