سهامدار محترم آیا می خواهید
یه پرتال سهام وارد شوید.

پروژه ها

کارخانجات تولیدی شهید قندی
کارخانجات تولیدی شهید قندی
کارخانجات تولیدی شهید قندی
معدنی صنعتی گل گهر
معدنی صنعتی گل گهر
معدنی صنعتی گل گهر
صنعتی معدنی صبانور
صنعتی معدنی صبانور
صنعتی معدنی صبانور
شرکت آهن و فولاد ارفع
شرکت آهن و فولاد ارفع
شرکت آهن و فولاد ارفع

بررسی قیمت روز وبازدهی سهام

تاریخ درصد بازدهی ازابتدای سال درصد بازدهی در هفته اخر
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۲۰۳.۲۷ ۰.۳
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۱۹۲.۷۸ -۳.۲۹
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۱۷۹.۳۲ -۷.۹
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱۹۰.۳۳ -۴.۱۳
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۹۹.۴۲ -۱.۰۲
نام شرکت قیمت پایانی تغییر نسبت به روز قبل درصد تغییر
توسعه معادن وفلزات ۱۶۵۳۰ ۵۲۰ ۳.۲۵
صبانور ۴۷۷۰۰ -۱۰۸۰ -۲.۲۱
چادرملو ۱۷۹۳۰ ۷۶۰ ۴.۴۳
گل گهر ۲۰۸۶۰ ۹۳۰ ۴.۶۷
ملی صنایع مس ۳۴۸۸۰ ۱۳۷۰ ۴.۰۹
کابل های شهیدقندی ۸۵۸۰ -۲۴۰ -۲.۷۲
فولادخراسان ۳۸۷۰۰ -۱۷۵۰ -۴.۳۳
فولادارفع ۱۶۳۶۶ -۷۳۶ -۴.۳۰

در خواست تماس

با انتخاب نام هربخش وپرکردن فرم پیام شما بطورمستقیم به واحد مربوطه ازسال میگردد.

شما می توانید در صورت ضرورتبا هریک از بخش های شرکت در تماس باشید.