مرتضی علی اکبری تنها ریسک صنعت فولاد کشور را قیمت‌های جهانی ذکر کرد که طی سال‌های گذشته نیز صنعت درگیر آن بوده است. نرخ‌های جهانی که در گذشته روند صعودی را طی می‌کرده است طی سال‌های اخیر روند نزولی را در پیش گرفت که این رخداد صنعت فولاد کشور را نیز تحت تأثیر قرار داد.

وی افزود: این رخداد اگرچه تهدیدی برای شرکت‌های فعال در صنعت نیست اما برای تبیین وضعیت بازار لازم است که مورد توجه قرار گیرد. چرا که مطالعه این مسائل موجب شناسایی موقعیت‌های آتی خواهد شد.

سرپرست معاونت مالی «ومعاون» در خصوص برنامه‌های این شرکت گفت: “ومعادن” همواره به دنبال سرمایه‌گذاری‌های جدید است به طوری که زیرمجموعه‌های مختلف این شرکت در حال توسعه طرح‌های تعریف شده و در حال اجرا هستند. تمامی این سرمایه‌گذاری‌ها برنامه های بلندمدتی هستند که در ۳ تا ۵ سال آینده به بهره برداری خواهند رسید.

علی اکبری با بیان نتایج اجرای این طرح‌های توسعه افزود: با وجود چنین برنامه‌هایی صعود و نزول قیمت‌های جهانی تأثیر چندانی نخواهند داشت زیرا سودآوری هدف در این پروژه‌ها بلند مدت است.

وی در خصوص تنوع سرمایه‌گذاری‌ها تصریح کرد: این سرمایه‌گذاری‌ها علاوه بر توسعه زنجیره به حلقه‌های خارجی نیز می‌پردازند. همچنان که شرکت تجلی بخشی از سرمایه‌گذاری‌های خود را صرف احداث اسکله و حمل و نقل ریلی برای حمل مواد معدنی نموده است. چنین طرح‌هایی علاوه بر اینکه زمینه کاهش ریسک را فراهم میکند، فرصت‌های جدیدی را به وجود می‌آرود.

منبع: بورس امروز