EN

جلسه هم اندیشی مدیران شرکتهای هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با موضوع بررسی چالشها و فرصتهای سرمایه گذاری در استانهای غربی کشور برگزار شد.
در این نشست، ظرفیت های توسعه معدنی و صنعتی مناطق غربی کشور برای ایجاد و توسعه زنجیره تولید فلزات مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در این جلسه با اشاره به پیشینه و تجربه طولانی فعالیت مجموعه «ومعادن» در غرب کشور با محوریت شرکت فولاد صبانور گفت: به موازات برنامه های وسیعی که در استانهای شرقی کشور برای توسعه صنایع و معادن آن منطقه در پیش گرفته ایم، از چندی پیش گسترش سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های معدنی و صنعتی استانهای غربی را نیز در دستور کار قرار داده ایم. در این خصوص نسبت به خرید سهام عمده فولاد کردستان اقدام شد و عملیات احداث کارخانجات و پروژه های آن به سرعت در حال شکل گیری است.

دکتر امیرحسین نادری افزود: بررسی ها نشان می دهد که ظرفیت های ارزشمندی در استانهای غربی کشور برای توسعه معدن و صنایع معدنی و فلزی وجود دارد که متاسفانه تاکنون کمتر به آن توجه نشان داده شده است. نگاه ما در مناطق مختلف معطوف به ایجاد زمینه های مناسب برای تربیت انسان های توسعه یافته بر اساس الگوهای ایرانی و اسلامی است که از اهداف غایی و متعالی نظام اسلامی به شمار می رود و در این مسیر، توسعه و پیشرفت اقتصادی و ارتقای سطح معیشت مردم منطقه از طریق شکوفایی ظرفیت های بزرگ موجود در ذخایر خدادادی می تواند بهترین موتور محرکه برای رسیدن به این هدف باشد.
وی افزود: انجام درست این حرکت مستلزم پیوست های مختلف فرهنگی، اجتماعی است که قطعا باید در برنامه ریزی ها مدنظر قرارگیرد.

مدیرعامل هلدینگ «ومعادن» از شرکتهای مختلف گروه خواست با محوریت شرکت صبانور برای انجام اقدامات وسیع در خصوص توسعه صنایع معدنی و فلزی در غرب کشور برنامه ریزی کرده و نتایج مطالعات و اقدامات خود را در جلسات بعدی ارائه دهند.
وی به شرکت پامیدکو ماموریت داد با همکاری سایر شرکتهای گروه و منابع دیگر در اسرع وقت نسبت به تهیه نقشه راه و جانمایی و ظرفیت سنجی توسعه زنجیره تولید فلزات مختلف در غرب کشور اقدام نماید.

دسته‌بندی: