EN

امیرحسین نادری مدیرعامل ومعادن

خبرنگاران به عنوان اصلی ترین رکن در فعالیت رسانه‌ها نقش مهمی در ایجاد تحرک اجتماعی و اقناع افکار عمومی ایفا می کنند. امروزه دسترسی ملت ها به منابع مادی و طبیعی و برخورداری از توانمندی‌های علمی، اقتصادی و صنعتی تنها در صورتی به عنوان قدرت موثر ایشان قلمداد می شود که کنترل و بهره گیری از منابع ناملموس جریان اطلاعات و ارتباطات در زمره اولویت های ایشان باشد.
اکنون که میهن بزرگ اسلامی از حیث توان نفوذ سیاسی در منطقه و اقتدار نظامی و برخورداری از پتانسیل‌های عظیم در حوزه صنعت و اقتصاد در جایگاه رفیعی قراردارد وظیفه‌ای خطیر برعهده اصحاب رسانه است تا با صداقت و شفافیت، این پتانسیل ها را معرفی نموده و فضای امید و آرامش را در جامعه جاری و ساری نمایند.
حفظ و جذب سرمایه برای به کارگیری در طرح های زیربنایی کشور و توسعه صنایع و تقویت زیرساخت‌های فکری ـ فرهنگی مورد نیاز برای فعالیت‌های هماهنگ و منسجم، مستلزم تلاش مداوم شما مرزبانان حریم آگاهی و اطلاع رسانی است.
در سال مزین به نام تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، صاحبان قلم و رسانه می‌توانند سهم بخش‌های مهم تولید (صنعت، کشاورزی و خدمات) و تاثیر هر کدام بر روند توسعه را به جامعه نشان دهند تا عوامل تولید به نسبت صحیحی در این بخش‌ها توزیع شود و بهترین مسیر پشتیبانی ها و مانع زدایی ها به مردم و مسئولین معرفی گردد.
هفدهم مرداد، روز خبرنگار را به تمامی فعالان عرصه رسانه تبریک عرض نموده، موفقیت بیش از پیش آنان را در کلیه عرصه های زندگی از درگاه ایزد متعال خواهانم.

امیرحسین نادری
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

دسته‌بندی: