EN

ماده (۱): اهداف

هدف از این «سند»، ایجاد محیط کاری متناسب بادر نظر گرفتن ارزش‌ها و قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی ایران و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) است که بدین منظور ارزش‌ها و رویکرد کلی به موضوع تبیین شده تا تصمیمات لازم براساس آن اتخاذ شود و با شفاف‌سازی درخصوص حداقل انتظارات اخلاقی و رفتارهای قابل‌قبول امکان نظارت بر آن فراهم گردد.

ماده (۲): دامنه کاربرد

دامنه کاربرد «منشور»، تمامی‌ اعضای هیات‌مدیره، مشاوران، تمامی‌ کارکنان شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) و شرکت‌های زیر مجموعه است. این افراد از این پس «اشخاص مشمول» نامیده می‌شوند.

ماده (۳): ارزش­ها و اصول کلی

صداقت، درستی، شفافیت و حفظ منافع تمامی‌ ذینفعان از مهم‌ترین ارزش‌ها و اصولی است که با توجه به راهبرد شرکت، موردتاکید قرار گرفته و بر مبنای توصیف چگونگی برخورد با مجموعه شرکت‌های تابعه، همکاران، سهامداران و نهادهای ناظر شامل موارد زیر است:

۳.۱. احترام به خود و دیگران:

۳.۲. کار تیمی و همکاری با دیگران:

۳.۳. رعایت بی­طرفی و انصاف :

۳.۴. رشد:

۳.۵. صحت و سلامت عملکرد:

۳.۶. امانت داری:

۳.۷. تضاد منافع:

۳.۸. توجه به منافع سهامداران:

ماده (۴): مسئول نظارت بر حسن اجرا:

نظارت بر حسن اجرای این منشور و برنامه­ های اجرایی مرتبط با آن برعهده هیات مدیره، از طریق مدیریت منابع انسانی است.

منشور اخلاقی با ۴ ماده و و ۷ تبصره مورد تصویب هیات مدیره محترم شرکت سرمایه­ گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) قرار گرفت.