موافقت اصولی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان صادر شد

موافقت اصولی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان صادر شد

 

سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت اصولی خود را با تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان اعلام کرد.


به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی توسعه معادن و فلزات آرمان ، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مبتنی بر صدور و ابطال و با موضوع بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام است.

حداقل تعداد واحد سرمایه گذاری در زمان شروع فعالیت این صندوق ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد و احداکر ۵۵ میلیون واحد سرمایه گذاری به ارزش اسمی ۱ میلیون ریال خواهد بود

به این ترتیب مدیر و موسس این صندوق شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات ، موسس شرکت سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات، متولی موسسه حسابرسی بهراد مشاور و حسابرس موسسه حسابرسی و خدمت مدیریت آزموده کاران خواهد بودپاسخی بگذارید