اعضا هیئت مدیره

نام ونام خانوادگی سمت سوابق تحصیلی سوابق شغلی
یونس الستی مدیرعامل و عضو هیات مدیره کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری، دانشجوی دکترای اقتصاد بین الملل اهم سوابق قبلی بشرح زیر: ۱- معونت مالی و پشتیبانی وزارت صمت ۲- رئیس هیات مدیره صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد ۳- عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری امید ۴- عضو هیات مدیره شرکت سنگ آهن مرکزی ایران ۵- عضو هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ۶- مدیر کل امور مجامع و شوراهای وزارت بازرگانی و...
عباس کفاش طهرانی نائب رئیس هیات مدیره - موظف کارشناسی اهم سوابق قبلی بشرح زیر: ۱-عضو هیات مدیره غیر موظف شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۲- عضو هیات مدیره سیمان کرمان ۳- رئیس هیات مدیره سرمایه گذاری سبحان ۴- عضو هیات مدیره سرمایه گذاری بوعلی ۵- مدیر اجرایی بنیاد مستضعفان و ...
رضا یزدخواستی رئیس هیات مدیره - غیر موظف کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و تحقیق در عملیات اهم سوابق قبلی بشرح زیر: ۱- مدیرعامل شرکت بازرگانی تیام صفه ۲عضو هیات مدیره مجتمع صنایع قائم رضا ۳- عضو هیات مدیره سرمایه گذاری پرشیا فلز اسپادانا ۴- عضو هیات مدیره شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک ۵- مدیر بازرگانی شرکت صنایع قائم رضا و ...
عباس حسنی کبوترخانی عضو هیات مدیره - غیر موظف کارشناسی حسابداری اهم سوابق قبلی بشرح زیر: ۱- مدیر حسابرسی داخلی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین ۲- نائب رئیس هیات مدیر ه و مدیر حسابرسی موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان ۳- مدیر امور مالی و اقتصادی موسسه مطالعات بین الملل انرزی ۴- سرپرستی و مدیر امور حسابرسی شرکتهای مختلف.
مجتبی کباری عضو هیات مدیره - غیر موظف دکتری مدیریت بازرگانی اهم سوابق قبلی بشرح زیر: ۱- عضو هیات مدیره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ۲- مدیرعامل و عضو هیات مدیره سرمایه گذاری ارزش آفرینان پاسارگاد ۳- عضو هیات مدیره تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد ۴- مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری بوعلی و ...
Advertisment ad adsense adlogger