سوابق شغلی
  • معاونت مالی و پشتیبانی وزارت صمت
  • رئیس هیات مدیره صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد
  • عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری امید
  • عضو هیات مدیره شرکت سنگ آهن مرکزی ایران
  • عضو هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
  • دیر کل امور مجامع و شوراهای وزارت بازرگانی
سابق تحصیلی
  • کارشناسی حسابداری
  • کارشناسی ارشد حسابداری
  • دانشجوی دکترای اقتصاد بین الملل
placeholder

نام ونام خانوادگی :یونس الستی

سمت :مدیرعامل و عضو هیات مدیره