«ومعادن» هلدینگ انرژی خود را توسعه می دهد [۱۳۹۷-۰۵-۲۱] [مطالب]