به گزارش می متالز، بانک سپه اعلام کرده است که با توجه به طی کردن فرآیند اداری، عرضه سهام  «وامید» را از طریق تابلوی بورس به صورت رقابتی واگذار خواهد کرد.

«ومعادن» که قصد دارد تا سقف 70 درصد از سهام «وامید» را بخرد در انتظار این عرضه بوده ولی تاکنون تاریخ عرضه سهام و شرایط خرید آن به طور کامل مشخص نیست. در معاملات امروز هر سهم  «وامید» در محدوده قیمتی 5200 تا 5350  ریال با رشد حدودی 4 درصدی در حال معامله است.

مرتضی علی اکبری در این مورد اعلام کرد: بر اساس مذاکرات اولیه صورت گرفته 20 تا 30 درصد ثمن معامله به صورت نقد و باقی آن در اقساط 3 ساله پرداخت می شود. همچنین تسویه اقساط نیز با سود بانکی محاسبه می شود. 

معاون مالی و اقتصادی «ومعادن» گفت: تا زمان آگهی عرضه سهام «وامید» و درج شرایط این واگذاری هیچگونه اطلاعاتی نهایی نیست و تاریخ این عرضه مشخص نیست.

تاریخ: 1397/07/23 - 13:21