صنعتی معدنی صبانور

این شرکت فعالیت خود را از ابتدای سال 1376 آغاز نموده است. این شرکت بزرگترین تولیدکننده سنگ آهن در غرب و شمال غرب کشور می باشد. در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات مالکیت حدود 89 درصد از سهام این شرکت را دارا می باشد.