شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

این شرکت در آبان ماه سال 1390 تأسیس و به ثبت رسید. شرکت با هدف اولیه تولید 13 نوع از انواع کاتالیست ها شروع به فعالیت نمود و با توجه به محدودیت های موجود، تولید 9 نوع کاتالیست را در فاز اول هدف خود قرار داده است.

در تیرماه سال 92 دستیابی به دانش فنی تولید کاتالیست اسید سولفوریک به ثمر رسید و حق اختراع کاتالیست مزبور به ثبت رسید. شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات مالکیت 81 درصد از سهام این شرکت را دارا می باشد.