تقدیر آقای مهندس هاشمی از مدیران و کارکنان کاتالیست ایرانیان

بازدید جناب آقای هاشمی از شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان موفق به استقرار استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 گردید.

آب مازاد تولیدی واحد RO با تخفیف ویژه قابل عرضه در سراسر ایران است.

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی و آزمایشگاه کاتاتستهای شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان آماده خدمت رسانی به صنعتگران و پژوهشگران محترم می‌باشد.

کمیته کاتالیست شرکت ملی پخش و پالایش فراورده‌های نفتی از شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان بازدید نمودند

شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان با جدیت تولید کاتالیست RFCC و FCC را با دانش فنی بومی دنبال می نماید.

شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان درvendor list شرکت ملی صنایع مس ایران قرار گرفت.

شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در مناقصه عمومی شرکت صنایع شیمیایی اصفهان در زمینه خرید کاتالیست پنتا اکسید وانادیوم برگزیده شد.

شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان به عنوان اولین شرکت تولید کننده کاتالیست موفق به اخذ گواهی‌نامه توانمندی فناورانه از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران گردید.

شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان برای اولین بار در ایران موفق به صادرات کاتالیست شد.

کارخانه کک‎سازی طبس ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد